Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Αξαόπουλος


Αξαοπέτρος (φωτογραφία Παναγιώτη Π. Αξαόπουλου)

Οι Αξαόπουλοι προέρχονται από τους Κουφόπουλους . Πρώτος είναι ο Παναγιώτης Αξαόπουλος του Ιωάννου , αδερφός του Κωνσταντίνου (Κορωνιάτη) Κουφόπουλου που αποκτάει στη Κόρωνο 6 παιδιά , από Κουφόπουλος κάνει το επίθετό του Αξαόπουλος από το ''Αξάι'' τη πληρωμή που έπαιρνε για το άλεσμα στο χερόμυλο που είχε. Παιδιά του :

1ος Ιωάννης 1847 , παιδιά του :

α.Παναγιώτης 1881 (Αξαοπαναγιώτης) , παιδιά του
Ιωάννης 1907 (Αξαογιάννης)
Μανώλης 1909 (Αξαομανώλης)
Μαρία 1915 , σύζυγος Γιάγγου Μακρά
Σοφία 1917 , σύζυγος Πέτρου (της Καλής) Παυλόπουλου
Γεώργιος 1922 (Αξαοέργης)
Δημήτριος 1924

β.Φλώρα 1882 , σύζυγός Ματθαίου (Στοβάκη) Μανωλά

γ.Μαρίνα 1883 , σύζυγος Παναγιώτη (Παναγιωτάκη) Κουφόπουλου

δ.Στυλιανός 1892 (Παπαστέλιος) , παιδιά του :
Σοφία 1917 , σύζυγος Αριστείδη Μάγκουρα
Ιωάννης 1920
Στυλιανή 1921
Γεωργία 1924
Πέτρος 1926 (ιερέας)
Μαρία 1929
Κίμωνας
Παρασκευή

2η Κυριακή 1849 , σύζυγός Εμμανουήλ (Μπεκομανώλη) Μουτσόπουλου

3ος Κωνσταντίνος 1851 (Αξαοκωνσταντής) , παιδιά του

α. Παναγιώτης

β.Γεώργιος 1892

4η Σοφία 1853 , σύζυγός Ιωάννη (Μουντρουλά) Παυλόπουλου

5ος Βασίλειος 1859 (Αξαοβασίλης), παιδιά του

α.Γεώργιος 1887 (Αξαοέργης) , παιδιά του :
Βασίλειος 1918 (Αξαοβασίλης)
Ιωάννης 1919 (Αξαογιάννης)
Καρδερίνης 1922

β.Σοφία 1891 , σύζυγός Αντωνίου (Μπεαντώνη) Σιδερή

γ.Μαρίνα 1896 , σύζυγός Ελευθερίου (Σιδερολευτέρη) Σιδερή

δ.Ειρήνη 1899 , σύζυγός Κωνσταντίνου (Μπεοκώστα) Σιδερή)

ε.Νικηφόρος 1904 (Αξαονικηφόρος) , παιδιά του :
Βασίλης
Γιώργος
Μανώλης
Αικατερίνη , σύζυγος Νικηφόρου Κωνσταντάκη (του Παναγιωτάκη)
Γιαννης (Γιαννιάς)

στ.Μαρία (Αξαομαρία) , σύζυγός Μηλτιάδη Πούλου

6ος Πέτρος 1861 (Αξαοπέτρος), παιδιά του :

α.Μαρίνα 1990 , σύζυγός Ιωάννη (Τσικαλά) Κοντόπουλου

β.Βασιλική 1900 , σύζυγός Ιωάννη (Κουτσοκερογιάννη) Μανωλά

γ.Παναγιώτης 1901 (Αξαοπαναγιώτης) , παιδιά του :
Γιώργος
Μιχάλης
Πέτρος
Φλώρα
Σοφία
Μαρία
Καλλιόπη
Μαργαρίτα , σύζυγος Γεωργίου Μανδηλαρά (του Μπουμπλομανωλάκη)

δ.Σοφία 1902

ε.Ιάκωβος 1905 (Γιακουμάκης) , παιδιά του :
Μαρία
Ειρήνη
Καλλιόπη
Νίκος
Πέτρος
Ισμαηλία
Γιάννης

στ.Δέσποινα 1912 , σύζυγός Ιωάννη (Μπεκογιάννη) Μουτσόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου